Ośrodek Szkoleniowy Dron House S.A., certyfikowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego - Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów nr 132RPS-02/2015

OŚRODEK SZKOLENIOWY DRON HOUSE S.A.

STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ

Celem ośrodka jest profesjonalne szkolenie kandydatów na operatorów UAV w zakresie VLOS, BVLOS oraz EVLOS na samolotach i wielo-wirnikowcach. Każdorazowo szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

 

Certyfikowany Ośrodek Szkoleniowy UAV to w jednym miejscu: szkolenia teoretyczne, szkolenia praktyczne, szkolenia produktowe, hotel, restauracja, ubezpieczenia, strefy lotów A B C dla lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem lotu oraz egzaminy państwowe.

Centrum prowadzi szkolenia praktyczne oraz teoretyczne według planu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, zakończone egzaminem państwowym na terenie Ośrodka.

 

Szkolenie teoretyczne ma na celu zdobycie przez Kursanta wiedzy wymaganej do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAV, używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego i świadomego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku. Zajęcia prowadzone są przez Kadrę o wieloletnim doświadczeniu. Są nimi operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, konstruktorzy profesjonalnych platform bezzałogowych oraz profesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w zakresie organizacji i zarządzania polską przestrzenią powietrzną. Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

 

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń naziemnych na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę

i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

 

Dodatkowo w Ośrodku prowadzone są specjalistyczne szkolenia z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Szkolenia te oferowane są w formie szkoleń

3- lub 10-dniowych.

SCHEMATY

FIGUR
EGZAMINACYJNYCH

Szkolenie trzydniowe jest dedykowane osobom chcącym pozyskać podstawową wiedzę dotyczącą wykonywania nalotów fotogrametrycznych

za pomocą latających platform bezzałogowych (multiwirnikowych i samolotów) oraz nabycia podstawowych umiejętności związanych

z przetwarzaniem pozyskanych w ten sposób danych fotogrametrycznych.

 

Szkolenie dziesięciodniowe pozwala zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, wykonywania nalotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, obsługi specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania danych fotogrametrycznych oraz przygotowuje do samodzielnego wykonywania w/w czynności.

SIEDZIBA:

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

  +48 730 696 196

OŚRODEK SZKOLENIOWY:

ul. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno

  +48 692 37 00 47